Taler du anderledes med kunder med mentale sygdomme?
 
 
pharmakon.dk
 
Undersøgelse fra Emiraterne

Apotekets rolle i mental sundhed

 
I en undersøgelse fra Emiraterne ønskede forskerne at se på, hvordan apoteksansatte møder kunder med mentale sygdomme. De sendte derfor et spørgeskema ud til landets apoteker og fik svar fra 252 apotekere, som alle udleverede medicin til kunder med mentale sygdomme (ikke alle apoteker i Emiraterne gør det). Besvarelserne viser, at de typiske apotekskunder med mentale sygdomme har recepter med indikationerne: Angst, depression, skizofreni og søvnproblemer.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at apotekerne ofte undlader at gå i dialog med kunden og kundens læge om behandlingen. Det skyldes, at apoteket ønsker at være forsigtige, fordi kundens behandling ofte ændres ved hvert lægebesøg, og apoteket derfor ikke ønsker at forvirre kunden. Samtidig ønsker apoteket ikke at provokere kunden og skynder sig derfor at ekspedere medicinen.

Andre apoteker tilkendegiver dog, at de oplever, at kunder med mentale sygdomme er en kundegruppe, som kræver mere tid i dialogen, både fordi de er mere følsomme, og fordi de er mere talende.
 
Endelig har forskerne spurgt apotekerne, hvor fagligt sikre og hvor trygge de er, når de møder kunder med mentale sygdomme. Lidt over 2/3 af de adspurgte giver udtryk for, at de har den viden, de har brug for, for at tale med kunden om medicinen, bivirkninger, kundens viden og kundens oplevelse af effekt. Til gengæld er der lidt færre apoteker, som er trygge ved egentlig at stille disse kunder spørgsmål om deres medicin og dermed indgå i en dialog.
 
 
Hvordan møder du personer med mentale sygdomme på apoteket?
 
 

Kontakt

Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, cand.pharm.
48 20 63 79