Borgerens online søgning
 
 
pharmakon.dk
 
 
Inspiration fra FIP
I artikelserien ”Inspirations fra FIP” bringer vi små og store apoteksrelevante projekter fra hele verden. Fælles for projekterne er, at de alle er blevet præsenteret på FIP.
 
 

Hvor søger borgere online sundhedsinformation, hvad søger de på, og hvad er apotekets rolle?

 
Der er sket en enorm udvikling i og tilgængelighed af sundhedsinformation.

En forskergruppe fra hhv. Australien og Spanien gennemførte en systematisk litteraturgennemgang for at opsummere evidensen for online sundhedsadfærd blandt borgere. De ville bl.a. finde frem til, hvad der afgjorde hvordan og hvor borgere søgte online sundhedsinformation.

Litteraturgennemgangen førte til 235 studier, hvoraf 15 opfyldte inklusionskriterierne og indgik i undersøgelsen. Det viste sig, at et af de hyppigste emner borgerne søgte på var specifikke diagnoser og behandling heraf samt på generel fysisk sundhed. Offentlige hjemmesider var blandt de vigtigste virkemidler til at søge efter online sundhedsinformation, hvorimod andre platforme, såsom sociale medier, ofte blev brugt ved stressrelaterede emner eller emner, hvor man efterspurgte støtte hos andre. Faktorer som alder, køn og uddannelse påvirkede online sundhedsinformationssøgning. Der var ingen studier, der undersøgte, hvordan farmaceuter kunne bruge strategier til at forbedre eller fremme hensigtsmæssig adfærd til online sundhedsinformationssøgning.

Forskerne konkluderer, at resultaterne med fordel kan bruges i udviklingen af apoteksydelser rettet mod borgeradfærd på internettet.
 
Læs mere
 
Pharmakon har i 2020 været med til at skrive en artikel om emnet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske apotekskunder. Resultaterne viser, at 14,4% af danske apotekskunder havde søgt information om deres ærinde på internettet inden de besøgte apoteket.
 
 

Kontakt

Mira El-Souri
Udviklingskonsulent, cand.pharm.
48 20 61 62